Livsstil och träning

Så lyckas du bättre som fastighetsägare

Det är roligt att äga fastigheter och många gör det som ett sätt att få en passiv inkomst. Att hyra ut lägenheter är en lönsam affär, men det är inte alltid så enkelt att vara fastighetsägare. Då kan man behöva ta hjälp för att verksamheten ska fungera bättre.

Gör inte allt själv

Fastigheter kräver en del av fastighetsägaren oavsett om man bor i ett litet hus eller äger ett flerfamiljshus. Förr eller senare kommer byggkonstruktionen att gå sönder, fasaden kommer behöva ny färg, taket kommer behöva bytas och med tiden även avloppsstammarna i fastigheten. Har man tur finns det inga stora problem med fastigheten som beror på den ursprungliga byggkonstruktionen, men det finns alltid en risk att exempelvis fukt och mögelskador uppstår. När problem uppstår gäller det att ta tag i dem direkt så att problemen inte förvärras. Dessutom har hyresgästerna en plikt att meddela om de upptäcker fel och brister.

Utöver att sköta om själva byggnaderna, finns det mer som tillkommer med att äga en fastighet. Eventuella grönområden som hör till fastigheten ska tas om hand, gräs ska klippas, löv ska krattas och häckar ska ansas. Även städning av gemensamma ytor såsom trapphuset ska genomföras. Dessutom tillkommer allt pappersarbete såsom att administrera hyresavtal och avier.

Gör inte allt själv som fastighetsägare. Ta hjälp av en fastighetsförvaltare istället. Hos nabo.se kan du läsa mer om deras tjänster för dig som fastighetsägare och om hur de kan göra det enklare för dig att ta hand om din verksamhet. Exempelvis kan de sköta juridiska frågor som kan vara tidskrävande och svåra för dig att ta hand om själv. De kan även erbjuda hjälp med själva förvaltningen av fastigheterna så att dina fastigheter får den vård de behöver för att bibehålla sitt goda skick under lång tid framöver.

Du kanske också gillar...